Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
MENU
Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü

TAŞINIR MAL İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 Müdürlüğümüz tarafından Taşınır Kayıt ve kontrol işlemleri; kaynağı edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabını verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 44. maddesine göre hazırlanan, 18 Ocak 2007 tarih ve 26407 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren taşınır mal yönetmeliğine uygun olarak yürütmektedir.

– Harcama Birimimizce edinimi yapılan (satın alma, devir, bağış, üretim, sayım fazlası) malzemelerin muayene ve kabulü yapılarak kayda esas belgelerle (fatura tutanak vb.), taşınır kod listesindeki 150-253-254-255 hesap kollarına göre taşınır işlem fişi düzenlenerek giriş kayıtlarını yapmak ve depolamak,

– Kullanıma verilen demirbaşları zimmetleyerek, Rektörlük Birimleri ile Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin taleplerinden depomuzda olanların gerekli işlemlerini tamamlayarak kurallara uygun biçimde birimlerine teslim etmek,

– Kayıtları tutulan taşınırların yönetim hesabı hazırlamak,

– Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Başkanlığımız haricinde Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Diğer Merkezler ve Bölümlerin taşınır işlemlerini gerçekleştirmek ve takip etmektir.

Eklenme tarihi : 2021-08-03 14:24:35
Son güncelleme : 2022-03-23 11:03:09