Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
MENU
Tahakkuk Şube Müdürlüğü

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

– Başkanlığımız adına kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,

– Başkanlığımız ile Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Diğer Merkezler ve Bölümler birimlerinin Bütçe Tekliflerini hazırlamak, ödenek takiplerini yapmak ve dönem raporlarını hazırlamak,

– Stratejik Plan doğrultusunda hazırlanan Performans İzleme ve Değerlendirme Raporunun, Yatırım Projeleri İzleme Raporunun ve Brifing Raporunun ilgili dönemler itibariyle hazırlanması,

– Yurt içi, yurt dışı, geçici ve sürekli görev yolluk işlemleri, merkez kampüs alanı içinde ödeneği olmayan birimlerin elektrik, su, telefon ödemeleri, posta pulu, kurslara katılım giderleri ile diğer giderlerin takibi ve ödenmesini sağlamak,

– Başkanlığımızın ISO 9001 Kalite Yönetim Kapsamında kalite çalışmalarını koordine etmek,

– Başkanlığımız kadrosundaki personellerin maaş ve SGK işlemlerinin takibi,

– Transferler harcama kalemine tahsis edilen ödenekten memurların öğle yemeği yardımı ödemeleri ile Yurt Dışına yapılan Transferlerden uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Eklenme tarihi : 2021-08-03 14:19:54
Son güncelleme : 2021-08-03 14:19:54