Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
MENU
İhale Şube Müdürlüğü

İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Müdürlüğümüzde, kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve bu kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre işlem yapılmaktadır.

– Üniversitemiz bünyesindeki Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullar ve bunlara bağlı birimler tarafından yapılan hizmet ve mal alımı ihaleleri Kamu İhale Bülteninde ve yerel gazetelerde yayımlanarak ihtiyaçların temini 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre sonuçlandırılmakta,

– Üniversitemize ait taşınmazların kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yürütülmektedir.

Eklenme tarihi : 2021-08-03 14:21:03
Son güncelleme : 2021-08-03 14:21:03