Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
MENU
Doğrudan Temin Şube Müdürlüğü

DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Üniversitemiz Rektörlük, merkezlere bağlı idari birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Kamu İhale kanunu, 4735 Kamu sözleşmeleri Kanunu mal ve hizmet satın almak ile, ödeme ile ilgili tahakkuk işlemlerini yürütmek Doğrudan Temin Şube Müdürlüğünün görevi kapsamındadır.

– Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Üniversite birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmet alımlarının iç ve dış piyasalardan temin edilmesi ve kullanıma sunulmasını sağlamak,

– Rektörlük ve bağlı birimlerin hazırlamış oldukları ihtiyaç listelerini değerlendirerek satın alma programının koordinasyonu sağlamak,

– Rektörlük ve bağlı birimlerin istekleri doğrultusunda öncelik sırasına göre makine teçhizat ve demirbaş alımlarını yapmak,

– Üniversite taşıtlarının bakım-onarımlarının yapılmasını sağlamak,

– Satın alma işlemlerinin kanun, yönetmelik, tüzük, tebliğ, genelge ve bütçe tertibine uygunluğunun sağlanarak doğrudan temin alımlarını yapmak ve ödenmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek görevlerimiz alanındadır.

 

Eklenme tarihi : 2021-08-03 14:21:45
Son güncelleme : 2021-08-03 14:21:45