Tahakkuk Şube Müdürlüğü
GÖREVİMİZ
  • Başkanlık adına gelen-giden evrak kayıt takibi, Personel özlük işleri ve Başkanlığımız adına yapılan yazışmaları yapmak.
  • Rektörlük Özel kalem, Genel Sekreterlik, Başkanlık, Diğer Merkezler ve Bölümlere ait bütçenin hazırlanması takip ve kontrolünü yapmak.
  • Üniversitemiz merkez kampüs alanı içinde ödenek tahsis edilen Fakülte ve Yüksekokullar hariç birimlerin (elektrik, su v.b) tarifeye bağlı ödemelerini takip eder.
  • Üniversitemiz Rektörlük Özel kalem, Genel Sekreterlik, Diğer merkezler, Bölümler, Personel, Öğrenci işleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Başkanlığımızın yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluk işlemlerini yapmak.
  • Görev giderleri harcama kalemine tahsis edilen ödenekten üniversitemize ait hizmet araçlarının vize harçları, mahkeme harç giderlerinin ödenekleri takibini yapmak.
  • Hizmet alımları harcama kalemine tahsis edilen ödenekten haberleşme giderleri, çeşitli ilan, posta pulu, hizmet araçlarının trafik sigortası, kurslara katılım giderleri ile diğer giderlerin takibi.
  • Transferler harcama kalemine tahsis edilen ödenekten memurların öğle yemeği yardımı ödemeleri.
  • Yurt Dışına yapılan Transferlerden uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir.
PERSONELİMİZ
Şube Müdürü Emel AKIN 310 1638 emelakin@akdeniz.edu.tr
Şef Nermin KÜTÜK 310 1514 nkutuk@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni K.Hilal ERENDAĞ 310 2127 herendag@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Mehmet Ali SÜLEK 310 1616 msulek@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Rabia ÖZTOP 310 2126
Teknisyen Yardımcısı Hakan TEKCE 310 1618 htekce@akdeniz.edu.tr

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: 0 242 310 1613
Tel: 0 242 310 1610