Birimin Kuruluş Dayanağı

Globalleşen dünyada yükseköğretim sistemleri, günün şartlarına göre yeniden bir yapılanma sürecine girmişlerdir. Bu süreçte üniversitemizde eğitim-öğretim stratejisini ve önceliklerini ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilir seviyeye çıkarmak, yeniden yapılanma reformu olarak görülen Bologna süreci kraterleri de dikkate alınarak yeni donanım ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Ayrıca; Üniversitemiz son yıllardaki öğrenci artışlarına paralel olarak yeni yapılaşma ve fiziki kapalı alan artışı hızla devam etmekte buna bağlı olarak da yeni alet cihaz ve başka eğitim-öğretim araç gerecine ihtiyacı sürekli olarak artış göstermektedir. Üniversitemiz bütün bu ihtiyaçların yanında Dünyanın sayılı turizm merkezlerinden kabul edilen Antalya da bulunması önemini bir kat daha artırmakla birlikte bir o kadar da ihtiyaçların artmasına neden olmaktadır. Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasında harcama birimimize çok büyük sorumluluk ve görev düşmektedir. Başkanlığımız bütün çalışanları ile birlikte sorumluluk bilinci içinde hareket ederek tahsis edilen kaynakları etkin verimli ve amacına uygun olarak kullanmak ve talep eden birimlere zamanında ve yerinde ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürmektedir. Başkanlığımız amacına ulaşmak için birlik, beraberlik ve takım olabilme adına azami ölçüde çaba sarf etmiş, bununla birlikte TS EN ISO 9001:2008 kalite standartları çerçevesinde yeniden yapılanarak üniversitemize daha faza katma değer kazandırmak için çalışmalarına hız vermiştir. 2010 yılında başkanlığımızın hem yeniden yapılanması çalışmaları, hem de verdiği hizmet kalitesinin artırılması konusunda yaptığı faaliyetlere ilişkin verilerden de anlaşılacağı üzere harcama yetkimizde bulunan kaynaklarla ne denli etkin ve verimli hizmet sunduğumuz görülecektir.

Duyurular

» 2018 Yılı İdari Personel Lojman Başvuru Listesi
» 2018 Yılı Akademik Personel Lojman Başvuru Listesi
» İhale İlanları
» Doğrudan Teminler

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: 0 242 310 1613
Tel: 0 242 310 1610